Angelltrøtoppen

angeltrø

Prosjektnavn: Angelltrøtoppen
Byggherre: Sommerhaugen AS (eies 100% av Trym Bolig)
Entreprenør: Teknobygg AS

Byggestart mai 2017
Ferdigstillelse sommer 2018
Kontraktssum: 92 millioner
Kontraktsform: Totalentreprise

BRA ca. 4000m2 3 leilighetsbygg med felles parkeringskjeller og totalt 43 leiligheter. Teknobygg er totalenterprenør og skal i egenregi utføre betongarbeider som blant annet omfatter:
- Plasstøpte banketter, fundamenter og kjellervegger
- Søyler i P-kjeller
- Etasjeskillere og vegger

Spenncon monterer prefabrikkerte betongelementer dekke over P-kjeller samt heis/trappesjakt.