Sykkelveg Heimdal sentrum

2013, 3,1 mill.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Etablering av sykkelveg med fortau.
 

055