Miljofyrtarn

Miljøfyrtårn

pdf_icon Sertifikat 

Vi i Teknobygg har en ambisjon om å drive miljøvennlig og etter miljøetiske prinsipper. Vi er stolte av at vårt systematiske arbeid med miljø nå har ført frem til at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Mer informasjon om sertifiseringen kan man finne på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider.

 


SG_GULL_SORTBOKS

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

pdf_icon Sertifikat 

Teknobygg er innvilget følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10).

     Funksjon       Fagområde       Tiltaksklasse     
  Utførelse   Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak   3  
  Utførelse   Utførelse av Landskapsutforming   3  
  Utførelse   Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner   3  
  Utførelse   Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner   3  
  Utførelse   Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg   3  
  Utførelse   Utførelse av Veg- og grunnarbeider   3  

 


sellihca

Prekvalifisert og registrert som leverandør i Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System

pdf_icon Sertifikat

Hvilke av Teknobygg sine varer og tjenester dette gjelder kan man se i PDF-versjonen av sertifikatet.

Mer informasjon om Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System kan du finne på nettsidene deres.

 


StartBANK_2

Registrert som leverandør i StartBANK

pdf_icon Sertifikat

Teknobygg er registrert i bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK. Dette er et felles leverandørregsiter som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge - til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert informasjon.

Mer informasjon kan du finne på StartBANK sine nettsider.

 


transq_logo

Registrert som leverandør i TransQ

pdf_icon Sertifikat

Teknobygg er registrert i transportnæringens leverandørregister TransQ. TransQ er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren. Løsningen tilbyr oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon, og muliggjør også mer effektive anskaffelser i samsvar med EUs regelverk.

Mer informasjon kan du finne på TransQ sine nettsider.
 

trondelag-byggopp-logo

Registrert som godkjent lærebedrift

pdf_icon Sertifikat

Teknobygg er registrert som godkjent lærebedrift hos trøndelag fylkeskommune og BYGGOPP trøndelag. BYGGOPP Trøndelag er opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk fagene i Trøndelag.

Mer informasjon kan du finne på Trøndelag ByggOpp sine nett sider.