MP Sykkeltiltak Lade

MP Sykkeltiltak LadeByggherre: Statens vegvesen
Entreprenør: Teknobygg AS
Byggestart: Juni 2018
Ferdigstillelse: Juli 2019
Kontaktsum: 41,8 MNOK
Kontaktsform: Totalentreprise med samspill
Beskrivelse: Utbedring av gang og sykkeltilbud på Lade