Fakturainformasjon

Alle fakturaer som sendes til Teknobygg AS må inneholde referanse til prosjektnummer. Fakturaer uten referanse til prosjektnummer vil bli returnert. Hvis uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.

Det er etablert to alternativer for mottak av faktura:

1. Via EHF
2. Via epost

NB: Det vil ikke være mulig å sende faktura på papir.

1. Elektronisk faktura / EHF:
Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk i EHF-formatet. Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter. Dette sørger for at våre leverandører får betalt på forfall.

Teknobygg AS er registrert i ELMA, som vil si at vi gjennom vårt regnskapssystem kan motta fakturaer i EHF-formatet. Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 997 885 783

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider med informasjon om EHF; se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

2. Faktura sendt pr. e-post:
Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i pdf-format og sendes til oss på følgende adresse:

997885783@autoinvoice.no

Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, så det er kun PDF-filen som blir lest. Formatet må være A4, og det kan kun være én fil pr faktura. Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer som skal sendes til denne adressen. 
 
Andre beskjeder eller korrespondanse, som ordrebekreftelser o.l. må sendes til post@teknobygg.no.