Teknobygg AS er en bygg- og anleggsentreprenør som utfører oppdrag for offentlige og private aktører i Midt-Norge. Bedriften har kontorer, lager og verksted på Ranheim utenfor Trondheim, og har ca. 160 ansatte.

Nyheter

Nyheter

Anlegg

Anlegg

Bygg

Bygg

Referanser

Referanser

 • Totalentreprise Infrastruktur Tiller øst

  Totalentreprise Infrastruktur Tiller øst

  2014–2015, 71,9 mill.
  Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
  Totalentreprise som omfatter veganlegg, vann- og avløpsanlegg, gang-/sykkelveger, turstier, grøntanlegg og offentlige friområder.

 • Underbygningstiltak Dovre-/Trønderbanen

  Underbygningstiltak Dovre-/Trønderbanen

  2014–2015, 19,9 mill.
  Oppdragsgiver: Jernbaneverket
  Rensk av inn- og utløp stikkrenner, rensk av linjegrøfter, rensk av terrenggrøfter, vegetasjonsrydding, kontroll av stikkrenner og eventuell rensk.

 • Benna VBA Entreprise E202-3

  Benna VBA Entreprise E202-3

  2013–2015, 25,9 mill.
  Oppdragsgiver: Trondheim Kommune.
  Bygging av vannbehandlingsanlegg. Bygningsmessige arbeider, grunn og betongarbeider, samt utomhusarbeider.

 • Bromstadvegens forlengelse

  Bromstadvegens forlengelse

  2013–2015, 83,9 mill.
  Oppdragsgiver: Statens vegvesen.
  Prosjektet var en utførelsesentreprise som inngikk i vegprosjektet E6 Trondheim–Stjørdal.